HIGHLIGHT CONTENT

M Gen Rewards แลกฟิน กินฟรี นำอัดลม เพียง 10 คะแนน

  • 1,051
  • 08 พฤษภาคม 2020

สมาชิก M GEN ใช้ 10 คะแนนแลกรับ น้ำอัดลม ขนาด 32 ออนซ์ 1 แก้ว

ระยะเวลาที่ร่วมระยะเวลาที่ร่วมรายการ : 8-31 สิงหาคม 63
สาขาที่ร่วมรายการ : ทุกสาขาทั่วประเทศ

สมาชิกแลกรางวัลผ่าน M Gen App  โดยจะได้รับ โค้ตรางวัลในวันถัดไป จากนั้นนำโค้ตรางวัลจาก SMS ไปแลกรับของรางวัลได้ที่ โรงภาพยนตร์ เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

เงื่อนไขการแลกรางวัล

  • สมาชิก M GEN ทุกคลับสามารถแลกได้
  • ลูกค้าสามารถแลกรางวัลได้ที่ M GEN Application  เมื่อกดแลกรางวัลแล้ว ในวันถัดไปจะได้รับโค้ตรางวัลผ่าน SMS สามารถกดลิ้งค์จาก SMS เพื่อรับรางวัล ฟรี  น้ำอัดลม ขนาด 32 ออนซ์ 1 แก้ว (มูลค่า 75 บาท) ที่จุดจำหน่ายป๊อบคอร์น เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ทุกสาขาทั่วประเทศ
  • Sms ลิ้งค์รางวัลมีอายุ 1 เดือนนับจากวันที่ได้รับ เมื่อกดยืนยันแสดงบาร์โค้ด บาร์โค้ด จะมีอายุ 1 ชั่วโมง (ลูกค้าต้องกดยืนยันรับบาร์โค้ด ที่หน้าร้านเท่านั้น)
  • สมาชิก 1 ท่าน สามารถแลกได้ 1สิทธิ์/รางวัล
  • กรณีแลกของรางวัลแล้ว ไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนคะแนนทุกกรณี
  • ยกเว้นกรณีไม่มีของรางวัลเท่านั้น
  • ของรางวัลสำหรับแลกคะแนน M GEN ห้ามจำหน่าย