HIGHLIGHT CONTENT

M Gen Rewards แลกฟิน กินฟรี ชมภาพยนตร์ เพียง 50 คะแนน

  • 1,245
  • 08 พฤษภาคม 2020

สมาชิก M GEN ใช้ 50 คะแนนแลกรับ ตั๋วหนัง 1 ใบ (ที่นั่งปกติ)

ระยะเวลาที่ร่วมรายการ : 8-31 สิงหาคม 63
สาขาที่ร่วมรายการ : ทุกสาขาทั่วประเทศ

สมาชิกแลกรางวัลผ่าน M Gen App  โดยจะได้รับ โค้ตรางวัลในวันถัดไป จากนั้นนำโค้ตรางวัลจาก SMS ไปแลกรับของรางวัลได้ที่ โรงภาพยนตร์ เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ


เงื่อนไขการรับรางวัล

  • สมาชิก M GEN ทุกคลับสามารถแลกได้
  • ลูกค้าสามารถแลกรางวัลได้ที่ M GEN Application  เมื่อกดแลกรางวัลแล้ว ในวันถัดไปจะได้รับโค้ตรางวัลผ่าน SMS สามารถกดลิ้งค์จาก SMS เพื่อรับรางวัลฟรี   ตั๋วหนัง 1 ที่นั่ง (ที่นั่งปกติ) นำบาร์โค้ต ไปสแกนเพื่อออกตั๋ว ได้ที่ ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ  โรงภาพยนตร์ เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ทุกสาขาทั่วประเทศ
  • Sms ลิ้งค์รางวัลมีอายุ 1 เดือนนับจากวันที่ได้รับ เมื่อกดยืนยันแสดงบาร์โค้ด บาร์โค้ด จะมีอายุ 1 ชั่วโมง (ลูกค้าต้องกดยืนยันรับบาร์โค้ด ที่หน้าร้านเท่านั้น)
  • สมาชิก 1 ท่าน สามารถแลกได้ 1สิทธิ์/รางวัล
  • กรณีแลกของรางวัลแล้ว ไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนคะแนนทุกกรณี
  • ยกเว้นกรณีไม่มีของรางวัลเท่านั้น
  • ของรางวัลสำหรับแลกคะแนน M GEN ห้ามจำหน่าย