HIGHLIGHT CONTENT

สมาชิก M GEN Regular รับความสุข 2 ต่อ ในวันพุธ

  • 8,683
  • 06 มิ.ย. 2017

สมาชิก M GEN Regular รับความสุข 2 ต่อ ในวันพุธ
ต่อที่ 1 เมื่อสมัครบัตรใหม่ หรือ ต่ออายุบัตรในวันพุธ รับพิเศษ 30 คะแนน
ต่อที่ 2 เมื่อซื้อตั๋วหนังในวันพุธ รับคะแนน X3 เท่า
 
เงื่อนไข
-สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตร M GEN regular / M GEN IMAX / M GEN first class เท่านั้น
-เมื่อสมัครบัตรใหม่ หรือ ต่ออายุบัตร ในวันพุธ จะได้รับคะแนนพิเศษ 30 คะแนน โดยคะแนนพิเศษจะเข้าระบบในวันศุกร์ในสัปดาห์ที่สมัคร หรือต่ออายุบัตร
-เมื่อสมาชิก M GEN ซื้อตั๋วหนังในวันพุธ จะได้รับะแนนพิเศษ 3 เท่า โดยคะแนนพิเศษจะเข้าในระบบโดยอัตโนมัติ
-คะแนนพิศษ 3 เท่า สำหรับการซื้อตั๋วหนัง เท่านั้น ไม่รวมการซื้อตั๋วล่วงหน้า หรือ ซื้อสินค้าที่ concession