HIGHLIGHT CONTENT

สมาชิก M GEN REGULAR ชมภาพยนตร์ FALLEN 100 บาท ต่อ 1 ที่นั่ง

  • 2,038
  • 02 มี.ค. 2017

เงื่อนไข

  • แสดงบัตร MGEN REGULAR เพื่อรับสิทธิ์ชมภาพยนตรเรื่อง “FALLEN” ในราคา 100 บาท ต่อ 1 ที่นั่ง (เฉพาะที่นั่งปกติ และระบบปกติ)
  • จำกัดสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเท่านั้น
  • เริ่มโปรโมชั่นนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2560 – ตลอดโปรแกรมฉาย
  • โปรโมชั่นนี้ สามารถใช้ได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ
  • สามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ BOX OFFICE เท่านั้น
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์งดใช้ในกรณีพิเศษ โดยๆมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า