HIGHLIGHT CONTENT

สมาชิก M GEN ใช้คะแนนแลกรับ แลกรับกระเป๋า จากภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man: Across the Spider-Verse

  • 1,173
  • 26 พฤษภาคม 2023

สมาชิก M GEN ใช้คะแนนแลกรับ แลกรับกระเป๋า จากภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man: Across the Spider-Verse

คะแนน M GEN 50 คะแนน 
แลกรับกระเป๋า 1 ใบ จากภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man: Across the Spider-Verse
มูลค่า 550 บาท จำนวน 100 รางวัล

เงื่อนไข
 สมาชิก M GEN ทุกคลับสามารถแลกได้ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน  66  เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
ลูกค้าสามารถแลกรางวัลได้ที่ M GEN Application เท่านั้น
สมาชิก 1 ท่าสามารถแลกได้สูงสุด 1 สิทธิ์/รางวัล
ของรางวัลจะถูกจัดส่งโดยบริการ Delivery เท่านั้น ไม่สามารถรับที่สาขาได้ โดยมีค่าบริการการจัดส่ง 60 บาท สำหรับกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ 100 บาท สำหรับต่างจังหวัด 
ค่าบริการการจัดส่งสมาชิกสามารถ ทำการชำระให้กับพนักงานจัดส่งของรางวัล
กรณีปฏิเสธการรับสินค้าที่ถูกจัดส่ง จะขอสงวนสิทธิ์การคืนคะแนนทุกกรณี
กรณีแลกของรางวัลแล้ว ไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนคะแนน
ของรางวัลสำหรับแลกคะแนน M GEN ห้ามจำหน่าย