HIGHLIGHT CONTENT

สมาชิก M GEN แลกรับ OSCAR TUMBLER พร้อมสกรีนชื่อของคุณเอง

  • 16,902
  • 16 ก.พ. 2017

ต้อนรับเทศกาลหนังระดับโลก สมาชิก M GEN ใช้ คะแนน 100 คะแนน

แลกรับ OSCAR TUMBLER พร้อมสกรีนชื่อลงบนแก้ว มูลค่า 690 บาท จำนวน 200 รางวัล
 
เงื่อนไข
  • สมาชิก 1 ท่าน / 1สิทธิ์
  • ชื่อที่สกรีนลงบนแก้ว จะเป็นชื่อที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้ในฐานข้อมูลสมาชิก M GENERATION
  • สมาชิกที่แลก OSCAR TUMBLER สามารถติดต่อรับของรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน เป็นต้นไปในสาขาที่สมาชิกเลือกไว้