HIGHLIGHT CONTENT

สมาชิก M GEN ชมภาพยนตร์ King Arthur: Legend of the Sword และ Alien: Covenant ในราคา 100 บาท

  • 15,751
  • 18 พฤษภาคม 2017

 สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า M GEN ทุกคลับ ชมภาพยนตร์เรื่อง King Arthur: Legends of the Sword และ ภาพยนตร์เรื่อง Alien: Covenant ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 – ตลอดโปรแกรมฉาย ในราคาพิเศษเพียง 100 บาท 

 

**สำหรับสมาชิกที่ชมทั้ง 2 เรื่อง (เฉพาะช่วงโปรโมชั่น) รับคะแนนเพิ่ม 10 คะแนน โดยคะแนนพิเศษ จะเข้าในระบบ วันที่ 12 มิ.ย.60)

 

เงื่อนไข
- กรุณาแสดงบัตรสมาชิก M GEN เพื่อตรวจสอบรับสิทธิ์ชมภาพยนตร์เรื่อง King Arthur หรือ Alien: Covenant ในราคาพิเศษเพียง 100 บาท (ในราคาปกติ / ที่นั่งปกติเท่านั้น)
- สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2560
- โปรโมชั่นนี้ สามารถใช้ได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ
- กำหนดให้ใช้ได้ 10 สิทธิ์ ต่อ / สมาชิก
- สามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ BOX OFFICE เท่านั้น
- โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดใช้ในกรณีพิเศษ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า