HIGHLIGHT CONTENT

M GEN มอบของขวัญ แด่คนพิเศษ... ส่งท้ายปี

  • 5,375
  • 16 พ.ย. 2017

M GEN มอบของขวัญแด่คนพิเศษ...ส่งท้ายปี
เมื่อดูหนังครบ 10 ที่นั่ง รับน้ำอัดลม 1 แก้ว
ดูหนังครบ 15 ที่นั่ง รับป็อปคอร์น 1 กล่อง+น้ำอัดลม 1 แก้ว
ดูหนังครบ 20 ที่นั่ง รับป็อปคอร์น 1 กล่อง+น้ำอัดลม 1 แก้ว + ตั๋วหนัง 1ที่นั่ง

เงื่อนไข
-สำหรับสมาชิก M GEN First Class หรือ สมาชิกที่อยู่ใน First Class Level Platinum Class Level และ Gold Class Level เท่านั้น
-สมาชิกที่ดูหนังสะสม ครบตามที่กำหนด ในระหว่างวันที่ 15พ.ย. – 31 ธ.ค. 60 รับสิทธิเศษตามที่กำหนด
-สิทธิพิเศษได้แก่ น้ำอัดลมขนาด 32 ออนซ์ , ป็อปคอร์น ขนาด 64 ออนซ์ และ ตั๋วหนัง สำหรับที่นั่งปกติ ในระบบปกติ -ตั๋วหนังที่มีมูลค่า น้อยกว่า 50 บ. (รวมถึงการใช้บัตร Complimentary / Gift Voucher / Gift card / Gold card / Platinum card ทั้งที่มีการจ่ายค่าภาษีและบริการเพิ่ม หรือจ่ายส่วนต่างในการอัพเกรด ที่นั่ง หรือ ระบบฉาย หรือใช้โปรโมชั่นส่วนลดต่างๆ ) ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
-สิทธิพิเศษ สมาชิกที่ดูครบจะได้รับการแจ้งสิทธิ์ ในวันที่ 11 ม.ค. 61 ผ่านทาง อีเมล์ หรือทาง M GEN app เท่านั้น (ไม่มีการส่งแจ้งทาง SMS)
-กรณีที่สมาชิกดูครบตามที่กำหนด แต่ บัตรหมดอายุก่อนวันที่ 11 ม.ค. 61 จะไม่ได้รับสิทธิพิเศษนี้ย้อนหลังในบัตรใบใหม่ได้
-ตั๋วหนังชมภาพยนตร์ฟรี ไม่สามารถนำไปสะสมร่วมกับกิจกรรมอื่นได้