HIGHLIGHT CONTENT

สมาชิก M GEN รับคะแนน M GEN 9 เท่า เมื่อซื้อป๊อบคอร์น ผ่านบริการ Delivery

  • 1,508
  • 09 ก.ย. 2021

 

สมาชิก M GEN  รับคะแนน M GEN 9 เท่า
เมื่อซื้อป๊อบคอร์น ผ่านบริการ Delivery 

ระยะเวลา : 9-17 กันยายน 2564 

เงื่อนไข
•    สิทธิพิเศษนี้สำหรับบัตร M GEN ทุกประเภท 
•    สำหรับสมาชิกที่ทำการซื้อป๊อปคอร์น (ทุกประเภท) และเครื่องดื่ม ผ่านบริการ Delivery เท่านั้น รับคะแนน 9 เท่า ไม่รวมค่าจัดส่ง (ยอดการใช้จ่าย 50 บาท เท่ากับ 1 คะแนน)
•    สมาชิกกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารใบเสร็จจากการสั่งซื้อผ่านบริการ Delivery ที่ M GEN APP โดยคะแนนจะเข้าระบบอัตโนมัติ หลังจากกรอกข้อมูล 1 สัปดาห์
•    วันที่ในการสั่งซื้อป๊อบคอร์น ต้องเป็นวันเดียวกับที่ทำการลงทะเบียนในระบบ 
•    สามารถสะสมคะแนนจากการสั่งซื้อผ่านบริการ Delivery ได้วันละ 1 ครั้ง (จำกัดมูลค่าการซื้อไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง) 
•    ขอสงวนสิทธิ์การซื้อสินค้าที่แผนก Concession ณ จุดจำหน่ายในโรงภาพยนตร์ ไม่สามารถร่วมรายการได้
•    กรณีสมาชิกทำรายการไม่ครบตามที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์การให้คะแนน 
•    โปรโมชั่นนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า