HIGHLIGHT CONTENT

พิเศษ! ลูกค้า M GEN ชม Geostorm สุดคุ้ม ซื้อ 1 ที่นั่ง ฟรี 1 ที่นั่ง

  • 5,045
  • 27 ต.ค. 2017

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกผู้ถือบัตร M GEN First Class, M GEN Regular,
M GEN Student และ M GEN IMAX
รับสิทธิ์ซื้อตั๋วหนังเรื่อง Geostorm 1 ฟรี 1ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
· เฉพาะสมาชิกผู้ถือบัตร MGEN ประเภท First Class, Regular, Student และ IMAX เท่านั้น
· เฉพาะระบบปกติ และ ที่นั่งปกติ เท่านั้น
· กิจกรรมนี้ใช้ได้ทุกวันตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2560
· โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
· สิทธิ์นี้ไม่สามารถแลก ทอน คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
· โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
· บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์งดใช้ในกรณีพิเศษ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า