HIGHLIGHT CONTENT

สมาชิก M Gen First Class ดูหนังสะสมครบ 10 ที่นั่ง รับสิทธิ์ดูฟรี 1 ที่นั่ง

  • 3,876
  • 04 ก.ค. 2017

ชมภาพยนตร์ครบ 10 ที่นั่ง ในระหว่าง 1 – 31 กรกฎาคม 2560 รับสิทธิ์ดูหนัง ฟรี 1 ที่นั่ง

 

เงื่อนไข

- สำหรับสมาชิก M GEN First Class หรือ สมาชิกที่อยู่ใน First Class Level เท่านั้น

- สมาชิกที่ดูหนังสะสม ครบ 10 ที่นั่ง ในระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560 รับสิทธิ์ดูหนัง ฟรี 1 ที่นั่ง

- ตั๋วหนังที่มีมูลค่า น้อยกว่า 50 บาท (รวมถึงการใช้บัตร Complimentary / Gift Voucher / Gift card / Gold card / Platinum card ทั้งที่มีการจ่ายค่าภาษีและบริการเพิ่ม หรือจ่ายส่วนต่างในการอัพเกรด ที่นั่ง หรือ ระบบฉาย หรือใช้โปรโมชั่นส่วนลดต่างๆ) ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้

- สิทธิ์ดูหนังฟรี สามารถใช้ได้กับที่นั่งปกติ ในระบบดิจิตอล ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 7-27 สิงหาคม 2560

- ระบบจะมีการแจ้งสิทธิ์ดูฟรี ผ่านทาง M GEN application เท่านั้น (ไม่มีการส่ง SMS )

- สมาชิก 1 คนต่อ 1 สิทธิ์