HIGHLIGHT CONTENT

สมาชิก M GEN รับสิทธิ์ซื้อ 1 ที่นั่ง ฟรี 1 ที่นั่ง ภาพยนตร์เรื่อง The Emoji Movie ในระบบ 4DX

  • 27,614
  • 04 ก.ย. 2017

สมาชิก M Generation ทุกประเภท
ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ The Emoji Movie ในระบบ 4DX 
1 ที่นั่ง ฟรี 1 ที่นั่ง วันที่ 4-6 กันยายน 2560

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ 
● สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก M Generation ทุกประเภทบัตร (ยกเว้น MGEN Freedom) ที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่ Box Office โรงภาพยนตร์เท่านั้น
● รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง แถมฟรี 1 ที่นั่ง เฉพาะระบบ 4DX ในวันจันทร์-วันพุธ ทุกรอบ ทุกวเลา ทุกประเภทที่นั่ง ของภาพยนตร์เรื่อง The Emoji Movie
● ลูกค้าต้องใช้สิทธิในการชมภาพยนตร์ ณ วันที่มีการซื้อบัตรชมภาพยนตร์เท่านั้น
● สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือ ทอนเป็นเงินสด และไม่ร่วมรายการ ส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีเกิดข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลา 4 – 6 กันยายน 2560

สาขาที่ร่วมรายการ โรงภาพยนตร์ 4DX ทุกสาขา