HIGHLIGHT CONTENT

สมาชิก M GEN ชมภาพยนตร์ โดราเอมอน โนบิตะ ผู้กล้าแห่งอวกาศ ในราคาพิเศษ 3 ที่นั่งเพียง 249 บาท

  • 2,287
  • 18 พฤษภาคม 2017

สมาชิก M GEN ชมภาพยนตร์ โดราเอมอน โนบิตะ ผู้กล้าแห่งอวกาศ ในราคาพิเศษ 3 ที่นั่งเพียง 249 บาท

เงื่อนไข

-สิทธิพิเศษนี้ สำหรับสมาชิกบัตร M GEN ทุกคลับ
-รับสิทธิ์ดู 3 ที่นั่งราคา 249  บาท สำหรับภาพยนตร์เรื่อง โดราเอมอน โนบิตะ ผู้กล้าแห่งอวกาศ ในรอบเวลา/วัน เดียวกัน
-สามารถใช้สิทธิ์ได้สำหรับที่นั่งปกติในระบบดิจิตอล
-สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม  - 11 มิถุนายน 2560 ที่ เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วเท่านั้น
-เฉพาะสาขาที่ภาพยนตร์เข้าฉาย