HIGHLIGHT CONTENT

M GEN Delivery บริการใหม่ ส่งของรางวัลแบบทันใจ ให้สมาชิก M GEN

  • 4,425
  • 17 ส.ค. 2017

M GEN Delivery บริการจัดส่งของรางวัลให้กับสมาชิก M Gen
ที่แลกรางวัลผ่านทาง M GEN application


รูปแบบการให้บริการ
-สมาชิกที่ต้องการใช้บริการจัดส่งรางวัล ต้องทำการแลกรางวัลผ่าน M GEN application เท่านั้น
-สมาชิกจะต้องทำการชำระเงินค่าบริการจัดส่ง 60 บ. (ราคาเดียว ในทุกๆ พื้นที่ ที่จัดส่ง) ให้กับ พนักงานส่งสินค้า
-หากสมาชิกไม่ทำการชำระเงิน จะไม่สามารถขอรับรางวัลได้ และ ทาง M GEN จะไม่ทำการคืนแต้มให้กับรางวัลที่ทำการแลกไว้
-ในระยะแรก จะเปิดให้บริการเฉพาะการจัดส่งในเขต กรุงเทพฯ และจังหวัด นนทบุรี, ปทุมธานี และ สมุทรปราการ และ สำหรับสมาชิกที่ใช้ระบบแอนดรอยด์ ก่อนเท่านั้น


โปรโมชั่นพิเศษ
-สมาชิกที่ใช้บริการ M GEN Delivery ในระหว่าง 18 ส.ค. – 30 ก.ย. 60 รับคะแนนพิเศษเพิ่ม 30 คะแนน
-โดยคะแนนพิเศษจะได้รับ หลังจากมีการเซ็นต์รับรางวัลแล้ว 7 วันทำการ