HIGHLIGHT CONTENT

สมาชิก M GEN ดูหนังสะสมครบ 10 ที่นั่ง รับคะแนนพิเศษ 100 คะแนน

  • 932
  • 30 มี.ค. 2017

สมาชิก MGEN ชมภาพยนตร์ครบ 10 ที่นั่ง ในระหว่าง 1 – 3เม.ย.60
รับคะแนนพิเศษเพิ่ม 100 คะแนน
 
เงื่อนไข
-สำหรับสมาชิก M GEN ทุกคน ทุกคลับ
-สมาชิกที่ดูหนังสะสม ครบ 10 ที่นั่ง  ในระหว่างวันที่ 1 – 30 เม.ย.  60 รับคะแนนพิเศษเพิ่ม 100 คะแนน
-ตั๋วหนังที่มีมูลค่า น้อยกว่า 50 บ. หรือใช้บัตร Complimentary / Gift Voucher /Gift card / Gold card / Platinum card (ทั้งที่มีการจ่ายค่าภาษีและบริการเพิ่ม หรือจ่ายส่วนต่างในการอัพเกรด ที่นั่ง หรือ ระบบฉาย ) ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
-คะแนนพิเศษ จะเข้าในระบบวันที่ 9 พ.ค. 60
-สมาชิก 1 คน/สิทธิ์