HIGHLIGHT CONTENT

สมาชิก M GEN ชมภาพยนตร์ในระบบ 4DX วันอังคาร รับสิทธิ์ ซื้อ 1 ที่นั่ง ฟรี 1 ที่นั่ง

  • 8,454
  • 03 พฤษภาคม 2017

สมาชิก M GEN ชมภาพยนตร์ในระบบ 4DX วันอังคาร รับสิทธิ์ ซื้อ 1 ที่นั่ง ฟรี 1 ที่นั่ง

เงื่อนไข
· สิทธิพิเศษนี้สำหรับ M GEN First Class, M GEN Regular, M GEN IMAX, M GEN Regular Rabbit  และ M GEN AEON เท่านั้น
· สิทธิ์ชมฟรี 1 ที่นั่ง เมื่อซื้อ 1 ที่นั่งในระบบ 4DX ในวันอังคาร
· สิทธิพิเศษนี้สำหรับที่นั่ง Premium เท่านั้น
· ตั๋วหนังทั้ง 2 ที่นั่ง ต้องชมในรอบเวลา และ วันเดียวกัน
· สงวนสิทธิ์ 1 ครั้ง/วัน/สมาชิก
· โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
· ตั๋วหนังที่มีมูลค่า 0 บาท จะไม่สามารถนำมาสะสมที่นั่งร่วมกับกิจกรรมอื่นๆ ของทาง M Generation ได้