HIGHLIGHT CONTENT

สมาชิก M GEN ดูหนังไทย 11 บาทต้อนรับ 11 เดือน 11

  • 40,293
  • 08 พ.ย. 2019

สมาชิก M GEN ลงทะเบียนรับสิทธิ์ดูหนังเรื่องไบค์แมน หรือ ดิวไปด้วยกันนะในราคาเพียง 11 บาท

รายะเวลากิจกรรม : 11 พฤศจิกายน 2562

สาขาที่ร่วมรายการ : โรงภาพยนตร์ทุกสาขา ทั่วประเทศ

เงื่อนไข

  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับบัตร GEN ทุกคลับ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น
  • สมาชิก M GEN สแกน QR Code พร้อมกรอกข้อมูลเพื่อรับ Barcode
  • สมาชิก M GEN นำ Barcode ที่ได้รับจาก SMS  ไปสแกนที่ตู้ E-Ticket เพื่อรับสิทธิ์ ดูหนังเรื่อง ไบค์แมน หรือ ดิวไปด้วยกันนะ เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในราคาเพียง 11 บาท
  • สมาชิก 1 คน/1สิทธิ์  จำกัดจำนวน 50,000 สิทธิ์ เท่านั้น
  • โปรโมชั่นนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า