HIGHLIGHT CONTENT

สมาชิก M GEN ฉีดวัคซีน Covid-19 รับคะแนนพิเศษ 20 คะแนน

  • 4,593
  • 01 ส.ค. 2021

 

สมาชิก M GEN  ฉีดวัคซีน Covid-19 รับคะแนนพิเศษ 20   คะแนน

1-31 สิงหาคม 64

เงื่อนไข
• สิทธิพิเศษนี้สำหรับบัตร M GEN ทุกประเภท 
• สมาชิก M GEN ที่ฉีดวัคซีนแล้ว รับ 20 คะแนน โดยสมาชิกกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารการฉีดวัคซีน ที่ M GEN APP 
• ชื่อที่แสดงในข้อมูลการฉีดวัคซีนต้องตรงกับชื่อสมาชิก M GEN ที่ลงทะเบียนรับคะแนน 
• คะแนนจะเข้าระบบอัตโนมัติ หลังจากกรอกข้อมูล 1 สัปดาห์
• ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน และ เอกสารไม่ถูกต้อง จะไม่ได้รับคะแนน 
• สมาชิก 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ 
• โปรโมชั่นนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า