HIGHLIGHT CONTENT

ลุ้นเป็นผู้โชคดี! พักฟิน กินฟรี ที่ VIE Hotel Bangkok กับบัตร VIP Card

  • 1,062
  • 04 ส.ค. 2023

ลุ้นเป็นผู้โชคดี! พักฟิน กินฟรี ที่ VIE Hotel Bangkok กับบัตร VIP Card

  • รางวัลที่ 1 รับฟรี Voucher ที่พัก VIE Hotel ห้อง Executive Suite 1 คืน มูลค่า 12,210.- จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลที่ 2 รับฟรี Voucher รับประทานอาหารเย็น 8 คอร์ส จากห้องอาหาร Signature Bangkok มูลค่ารางวัลละ 5,649.- จำนวน 2 รางวัล
  • ระยะเวลาโปรโมชัน 5 สิงหาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566

ขั้นตอนการรับสิทธิ์

  1. เฉพาะลูกค้าที่ซื้อบัตร, เปิดใช้งานและลงทะเบียนกับพนักงานที่โรง VIP ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566 เท่านั้น
  2. ประกาศรางวัลในวันที่ 6 กันยายน 2566 ที่เพจ Major Group
  3. ลูกค้าเป็นผู้จ่ายค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
  4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  5. ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด