HIGHLIGHT CONTENT

ลุ้นโชคใหญ่ ฉลองเปิดสาขาใหม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี ลพบุรี

  • 4,547
  • 15 ก.พ. 2016

ฉลองเปิดสาขาใหม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี ลพบุรี
ชมภาพยนตร์ ทุก 2 ที่นั่ง  ลุ้นชิงรางวัล
1.รถจักรยานยนต์ Honda Moove จำนวน 1 รางวัล
2. นาฬิกา I-Force 43 White จำนวน 5 รางวัล
3.บัตรชมภาพยนตร์ 50 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง
รวมมูลค่า กว่า 100,000 บาท

รูปแบบและเงื่อนไขกิจกรรม
• ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุก 2 ที่นั่ง รับคูปองชิงโชค 1 ใบ  เริ่มส่งคูปองได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 จนถึงเที่ยงคืนของวันที่ 30 เมษายน 2559
• จับรางวัลและประกาศชื่อผู้โชคดี  วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ทาง www.majorcineplex.com
• พนักงานของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชน ตรงกับที่ระบุบนคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
• สาขาที่ร่วมกิจกรรม เฉพาะ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี ลพบุรี