HIGHLIGHT CONTENT

Light Meal Value Set

  • 1,842
  • 06 ต.ค. 2020

 

Light Meal Value Set

สินค้าร่วมโปรโมชั่นมีทั้งหมด 2 ชุด​

Sausage Combo Set​
1 ชุดประกอบด้วย :​
- ป๊อปคอร์น 64 ออนซ์ 1 กล่อง​
- น้าอัดลม 44 ออนซ์ 2 แก้ว​
- ไส้กรอก 1 ถ้วย (เลือกรสชาติได้)​
- แถมฟรี ไส้กรอก คอกเทลไก่ 1 ถ้วย​

Hot Dog Combo Set​
1 ชุดประกอบด้วย :​
- ป๊อปคอร์น 64 ออนซ์ 1 กล่อง​
- น้าอัดลม 44 ออนซ์ 2 แก้ว​
- ฮอทดอก 1 ชิ้น​
- แถมฟรี ไส้กรอก คอกเทลไก่ 1 ถ้วย​

เงื่อนไข : รับสิทธิ์รีฟิลน้ำอัดลมฟรี 1 ครั้ง ตามจำนวนแก้วในใบเสร็จ
• ลูกค้านำใบเสร็จมาแลกรับสิทธิ์ โดยแสดงให้พนักงานตรวจสอบและเก็บเป็นหลักฐาน
• สามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะการซื้อที่เคาน์เตอร์สาขานั้นๆ และภายในวันที่ซื้อเท่านั้น (การซื้อผ่านเดลิเวอรี่ไม่ร่วมรายการ)


จัดจำหน่ายที่ : จุดจำหน่ายป๊อปคอร์น ทุกสาขาที่จำหน่ายไส้กรอกและฮอทดอก รวมทั้ง Delivery 4 ช่องทางคือ Grab Food , Lineman , Food Panda และ Gojek​

ระยะเวลาของโปรโมชั่น : วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2563