HIGHLIGHT CONTENT

Let's Celebrate ดูหนัง 9/9/19 รับสิทธิ์ใช้คะแนน M GEN ดูหนัง 19 คะแนน

 • 12,483
 • 03 ก.ย. 2019

สาขาที่ร่วมรายการ : ทุกสาขาทั่วประเทศ

ระยะเวลาโปรโมชั่น : ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 กันยายน 2562

เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับบัตร GEN ทุกคลับ
 • ตั๋วหนังที่ชมภาพยนตร์วันที่ 9 เดือน 9 ต้องมีมูลค่า 50 บาทขึ้นไป
 • ลูกค้าที่ชมภาพยนตร์ วันที 9 เดือน 9 สามารถรับสิทธิ์ ใช้คะแนน M GEN 19 คะแนน ชมภาพยนตร์ได้ 1 ที่นั่ง สำหรับที่นั่งปกติ/ระบบปกติ 
 • ใช้สิทธิ์ 19 คะแนนชมภาพยนตร์ได้ ในวันที่ 16-30 กันยายน 2562 ที่ Box Office ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • สมาชิก 1 ท่าน/1 สิทธิ์
 • สิทธิพิเศษนี้ สำหรับการซื้อตั๋วล่วงหน้า ชมรอบวันที่ 9 กันยา สามารถร่วมรายการได้
 • สงวนสิทธิ์สำหรับการ ซื้อตั๋วในวันที่ 9 กันยา แต่เป็นรอบวันถัดไป ไม่สามารถร่วมรายการได้
 • สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกที่มีคะแนนมากกว่า 19 คะแนนในวันที่ 9 กันยา 62 จึงสามารถรับสิทธิ์ได้
 • โปรโมชั่นนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า