HIGHLIGHT CONTENT

ดูหนังให้สนุก พร้อมสอดไส้ความอร่อยกับ Koala's March Combo set

  • 2,979
  • 08 ส.ค. 2017

Koala’s March Combo Set 1 ชุดประกอบด้วย :

- ป๊อปคอร์น ขนาด 85 oz. จำนวน 1 กล่อง
- น้ำอัดลม ขนาด 32 oz. จำนวน 1 แก้ว
- โคอะล่า มาร์ช ขนาด 37 กรัม จำนวน 1 กล่อง

ราคาชุดละ 210 / 220 / 240 บาท (ราคาอาจแตกต่างกันในแต่ละสาขา)

 

จำหน่ายท่ีจุดจำหน่ายป๊อปคอร์น

- เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขา
- อีจีวี ทุกสาขา
- เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขา
- พารากอน ซีนีเพล็กซ์
- พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์
- เมกา ซีนีเพล็กซ์
- หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์
- อีสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์
- โคราช ซีนีเพล็กซ์
- เวสเกต ซีนีเพล็กซ์
- พรอมานาด ซีนีเพล็กซ์
- ไดอาน่า ซีนีเพล็กซ์
- อยุธยา ซิตี้พาร์ค ซีนีเพล็กซ์
- บลูพอร์ต ซีนีเพล็กซ์

ระยะเวลาจำหน่าย : 1 – 31 สิงหาคม 2560