HIGHLIGHT CONTENT

ดูหนัง 100 บาท สำหรับสมาชิกบัตร K-My, K-Max Debit Card

 • 109,329
 • 01 ม.ค. 2014

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ถือบัตรเดบิต K-My, K-Max, K-SME Debit Card หรือ GTH is me ดูหนัง ทุกเรื่อง ทุกรอบเพียง 100 บาท

 

เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตร K-My Debit Card, บัตรเดบิต GTH is me บัตร K-Max Debit Card  และบัตร K-SME Debit Card ที่รูดบัตรชำระค่าบัตรชมภาพยนตร์ ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • สามารถรับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ราคา 100 บาท สำหรับที่นั่งปกติ ระบบฉายปกติและดิจิตอล 2 มิติ เท่านั้น ในกรณีที่ลูกค้าต้องการชมระบบพิเศษ ที่นั่งพิเศษ สามารถเพิ่มเงินส่วนต่างตามโครงสร้างราคาบัตรชมภาพยนตร์ของแต่ละสาขา (ยกเว้น IMAX, 4DX และ เก้าอี้ VIP ไม่ร่วมรายการ)
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 360,000 สิทธิ์ (30,000 ที่นั่ง ต่อเดือน)
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตร K-My Debit Card, บัตรเดบิต GTH is me บัตร K-Max Debit Card  และบัตร K-SME Debit Card  1 บัตร ใช้ได้ 2 ที่นั่ง/ เดือน เท่านั้น
 • สิทธิ์ตามเงื่อนไขในโครงการนี้ไม่สามารถเปลี่ยนหรือขอคืนเป็นเงินสดได้
 • ไม่สามารถใช้สิทธิ์ในการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ล่วงหน้าข้ามวันได้
 • ห้ามซื้อขายบัตรชมภาพยนตร์ที่ซื้อมาในราคาพิเศษตามโครงการนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ลูกค้าต้องใช้สิทธิในการชมภาพยนตร์ ณ วันที่มีการซื้อบัตรชมภาพยนตร์เท่านั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

ตรวจสอบจำนวนสิทธิ์ที่จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ / Movie Line 025155555