HIGHLIGHT CONTENT

ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ “Kingdom of the Planet of the Apes” เฉพาะโรง VIP รับ Film Mark ฟรี !

  • 555
  • 09 พฤษภาคม 2024

ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ “Kingdom of the Planet of the Apes” เฉพาะโรง VIP รับ Film Mark ฟรี !

โปรโมชั่น Film Mark Kingdom of the Planet of the Apes เฉพาะโรง VIP

เงื่อนไขในการแลกรับโปสเตอร์:

• ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ “Kingdom of the Planet of the Apes” เฉพาะโรง VIP ช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 – 24 พฤษภาคม 2567 (1 ที่นั่ง) สามารถแลกรับ Film Mark ได้ฟรี 1 ชุด
• ลูกค้าสามารถนำตั๋วชมภาพยนตร์ “Kingdom of the Planet of the Apes” ช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 – 24 พฤษภาคม 2567 ที่ซื้อจากช่องทางใดก็ได้มาแลกรับ ณ สาขาที่ปรากฏบนตั๋วชมภาพยนตร์ของท่าน
• ขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่นำตั๋วชมภาพยนตร์ระบบ VIP เท่านั้น มาแลกรับ ณ จุดจำหน่ายตั๋ว ของมีจำนวนจำกัด 1,000 ชุดเท่านั้น
• สามารถแลกรับร่วมกับโปรโมชันของสะสม VIP อื่นๆได้
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ
พารากอน ซีนีเพล็กซ์
ไอคอน ซีเนคอนิค
เมกา ซีนีเพล็กซ์
ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต