HIGHLIGHT CONTENT

ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ “Kingdom of the Planet of the Apes” ระบบ 4DX รับ Poster ฟรี !

  • 701
  • 09 พฤษภาคม 2024

โปรโมชั่น Poster Kingdom of the Planet of the Apes สำหรับระบบ 4DX
เงื่อนไขในการแลกรับโปสเตอร์:
• ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ “Kingdom of the Planet of the Apes” เฉพาะระบบ 4DX ช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 – 24 พฤษภาคม 2567 (1 ที่นั่ง) สามารถแลกรับ Poster ได้ฟรี 1 ชุด
•  ลูกค้าสามารถนำตั๋วชมภาพยนตร์ “Kingdom of the Planet of the Apes” ช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 – 24 พฤษภาคม 2567 ที่ซื้อจากช่องทางใดก็ได้มาแลกรับ ณ สาขาที่ปรากฏบนตั๋วชมภาพยนตร์ของท่าน
• ขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่นำตั๋วชมภาพยนตร์ระบบ Screen เท่านั้น มาแลกรับ ณ จุดจำหน่ายตั๋ว ของมีจำนวนจำกัด 3,000 ชุดเท่านั้น
• สามารถแลกรับร่วมกับโปรโมชันของสะสม ScreenX อื่นๆได้
•  เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


สาขาที่ร่วมรายการ
Paragon
Icon Cineconic
Westgate
Promanade
Mega Cineplex