HIGHLIGHT CONTENT

เด็กๆ รับฟรี หน้ากากคาดตา เต่านินจา เมื่อซื้อบัตร ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Teenage Mutant Ninja Turtles

  • 1,100
  • 22 ส.ค. 2023

ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Teenage Mutant Ninja Turtles ทุก 2 ที่นั่ง (เฉพาะรอบคิดส์ ซีนีมา) 
เด็กๆ รับฟรี หน้ากากคาดตา เต่านินจา 1 ชิ้น 
ตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค. 66 – ตลอดโปรแกรมฉาย (หรือจนกว่าของแถมจะหมด)
เฉพาะคิดส์ ซีนีมา 13 สาขา เท่านั้น

เงื่อนไข :
•    โปรโมชั่นเฉพาะ ลูกค้าที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง Teenage Mutant Ninja Turtles ทุก 2 ที่นั่ง (ทุกประเภทที่นั่ง) ที่โรงภาพยนตร์ Kids Cinema 13 สาขา เท่านั้น 
•    ลูกค้าแสดงบัตรชมภาพยนตร์ เพื่อรับของได้ที่หน้าโรงภาพยนตร์ Kids Cinema หรือ Box Office 13 สาขาที่ร่วมรายการ 
•    ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่ 26 ส.ค. 66 – ตลอดโปรแกรมฉาย (หรือจนกว่าของแถมจะหมด)
•    กิจกรรมสำหรับโรงภาพยนตร์ Kids Cinema ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เท่านั้น
•    ของแถมเป็นแบบคละสี และมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถเลือกแบบที่ต้องการได้
•    เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า