HIGHLIGHT CONTENT

Jurassic World Bucket Set

  • 6,567
  • 31 พฤษภาคม 2022

Jurassic World Bucket Set
1.Jurassic World Special Cup Set 
เริ่มจำหน่ายตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไปหรือจนกว่าสินค้าจะหมด
ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่ายป๊อปคอร์น ณ โรงภาพยนตร์)
+แก้วน้ำจูราสสิค เวิลด์ ฝาเรืองแสงได้ พร้อมน้ำอัดลม ขนาด 32 ออนซ์ 1 แก้ว
+กล่องป๊อปคอร์น ลายหนังภาพยนตร์ จูราสสิค เวิร์ด  ขนาด 64 ออนซ์ 1 กล่อง 
ในชุดประกอบด้วย (สำหรับการจำหน่ายในช่องทาง Delivery)
+แก้วน้ำจูราสสิค เวิลด์ ฝาเรืองแสงได้ พร้อมน้ำอัดลม ขนาด 32 ออนซ์ 1 แก้ว
+ป๊อปคอร์น ซิปล็อค ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง
ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่าย EVENT&KIOSK)
+แก้วน้ำจูราสสิค เวิลด์ ฝาเรืองแสงได้  1 อัน
 +น้ำอัดลม กระป๋อง ขนาด 325ml.  1 กระป๋อง
+ป๊อปคอร์น ซิปล็อค ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง
ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่ายทาง Major Mall สั่งผ่านทางออนไลน์ได้ที่ Shopee)
+แก้วน้ำจูราสสิค เวิลด์ ฝาเรืองแสงได้ 1 แก้ว (เฉพาะ Packaging ไม่รวมป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม) 1 ชิ้น


2.T-Rex Bucket Set  
เริ่มจำหน่ายตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไปหรือจนกว่าสินค้าจะหมด
ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่ายป๊อปคอร์น ณ โรงภาพยนตร์)
+ที เรกซ์ บัคเก็ต พร้อมป๊อปคอร์น ขนาด 85 ออนซ์ 1 อัน 
 +แก้วน้ำลายหนัง จูราสสิค เวิร์ด พร้อมกับน้ำอัดลมขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว 
ในชุดประกอบด้วย (สำหรับการจำหน่ายในช่องทาง Delivery)
+ที เรกซ์ บัคเก็ต พร้อมป๊อปคอร์น ซิปล็อต ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง
 +แก้วน้ำลายหนัง จูราสสิค เวิร์ด พร้อมกับน้ำอัดลมขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว 
ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่าย EVENT&KIOSK)
+ที เรกซ์ บัคเก็ต พร้อมป๊อปคอร์น ซิปล็อต ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง
++แก้วน้ำลายหนัง จูราสสิค เวิร์ด ขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว (เฉพาะ Packaging เท่านั้น)
 +น้ำอัดลม กระป๋อง ขนาด 325ml. 1 กระป๋อง
ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่ายทาง Major Mall สั่งผ่านทางออนไลน์ได้ที่ Shopee)
+ที เรกซ์ บัคเก็ต 1 ชิ้น (เฉพาะ Packaging ไม่รวมป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม)


3. Hatehing Egg Bucket Set
เริ่มจำหน่ายตั้งแต่ วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เป็นต้นหรือจนกว่าสินค้าจะหมด
ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่ายป๊อปคอร์น ณ โรงภาพยนตร์)
+ไข่จูราสสิค เวิล์ด บัคเก็ต พร้อมป๊อปคอร์น ขนาด 85 ออนซ์ 1 อัน 
+แก้วน้ำลายหนัง จูราสสิค เวิร์ด พร้อมกับน้ำอัดลมขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว 
ในชุดประกอบด้วย (สำหรับการจำหน่ายในช่องทาง Delivery)
+ไข่จูราสสิค เวิล์ด บัคเก็ต พร้อมป๊อปคอร์น ซิปล็อค ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง 
+แก้วน้ำลายหนัง จูราสสิค เวิร์ด พร้อมกับน้ำอัดลมขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว
  ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่าย EVENT&KIOSK)
+ไข่จูราสสิค เวิล์ด บัคเก็ต พร้อมป๊อปคอร์น ซิปล็อค ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง 
 ++แก้วน้ำลายหนัง จูราสสิค เวิร์ด ขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว (เฉพาะ Packaging เท่านั้น)
 +น้ำอัดลม กระป๋อง ขนาด 325ml. 1 กระป๋อง
ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่ายทาง Major Mall สั่งผ่านทางออนไลน์ได้ที่ Shopee)
+ไข่จูราสสิค เวิล์ด บัคเก็ต 1 ชิ้น (เฉพาะ Packaging ไม่รวมป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม)


4.Jurassic World Bucket Set 
เริ่มจำหน่ายตั้งแต่ วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไปหรือจนกว่าสินค้าจะหมด
ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่ายป๊อปคอร์น ณ โรงภาพยนตร์)
+จูราสสิค เวิล์ด บัคเก็ต พร้อมป๊อปคอร์น ขนาด 100 ออนซ์ 1 อัน 
+แก้วน้ำลายหนัง จูราสสิค เวิร์ด พร้อมกับน้ำอัดลมขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว 
ในชุดประกอบด้วย (สำหรับการจำหน่ายในช่องทาง Delivery)
+จูราสสิค เวิล์ด บัคเก็ต พร้อมป๊อปคอร์น ซิปล็อค ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง 
+แก้วน้ำลายหนัง จูราสสิค เวิร์ด พร้อมกับน้ำอัดลมขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว
  ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่าย EVENT&KIOSK)
+จูราสสิค เวิล์ด บัคเก็ต พร้อมป๊อปคอร์น ซิปล็อค ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถุง
++แก้วน้ำลายหนัง จูราสสิค เวิร์ด ขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว (เฉพาะ Packaging เท่านั้น)
 +น้ำอัดลม กระป๋อง ขนาด 325ml. 1 กระป๋อง
ในชุดประกอบด้วย (สำหรับจุดจำหน่ายทาง Major Mall สั่งผ่านทางออนไลน์ได้ที่ Shopee)
+จูราสสิค เวิล์ด บัคเก็ต 1 ชิ้น (เฉพาะ Packaging ไม่รวมป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม) 

 

เงื่อนไขโปรโมชั่นรับฟรี…น้ำอัดลมขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว 
1.ร่วมโปรโมชั่นกับทุกชุด Movie Bucket Set ไม่ว่าจะลายเก่า หรือลายใหม่ 
2.ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2565 

เงื่อนไขรับสิทธิ์ รีฟิลน้ำอัดลม 
1. รับสิทธิ์เติมน้ำอัดลมฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยนำใบเสร็จที่ซื้อสินค้า ที่ร่วมรายการมาแสดงที่จุดจำหน่ายป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม เพื่อแลกรับสิทธิ์ (การซื้อผ่าน Delivery ไม่ร่วมรายการ)
2. สามารถรับสิทธิ์ได้เฉพาะการซื้อที่เคาน์เตอร์สาขานั้น หรือการซื้อ Voucher Code ผ่าน Shopee และ Lazada โดยใช้สิทธิ์ภายในวันที่ซื้อ หรือวันที่แลกรับสินค้าเท่านั้น (การซื้อผ่าน Delivery ไม่ร่วมรายการ)
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. ระยะเวลาจัดรายการ วันนี้ – 30 มิถุนายน 2565