HIGHLIGHT CONTENT

Jujutsu Kaisen Supersize Set

  • 7,484
  • 01 มิ.ย. 2022

1.Jujutsu Kaisen Supersize Set
ราคา 350 บาท (สำหรับช่องทางการจำหน่าย ณ โรงภาพยนตร์ / Delivery)
ในชุดประกอบด้วย
+ ถังซูเปอร์ไซซ์พร้อมป๊อปคอร์น ขนาด 355 ออนซ์ 1 ถัง
+น้ำอัดลมขนาด 32 ออนซ์ 2 แก้ว  2. Jujutsu Kaisen Supersize
ราคา 250 บาท (สำหรับชอ่ งทางการจำหน่าย ณ โรงภาพยนตร์เท่านั้น)
ราคา 190 บาท (สำหรับช่องทางการจำหน่าย Event & KIOSK / Delivery เท่านั้น)
ประกอบด้วย : ถังซูเปอร์ไซซ์ พร้อมป๊อปคอร์น ขนาด 355 ออนซ์ 1 ถัง


2. Jujutsu Kaisen Supersize
ราคา 360 บาท (สำหรับช่องทางการจำหน่ายผ่าน Delivery เท่านั้น)
ประกอบด้วย : Jujutsu Kaisen Supersize พร้อมป๊อปคอร์น ขนาด 355 ออนซ์ 2 ถัง
4. Jujutsu Kaisen Supersize (เฉพาะ Packaging) พร้อมกับป๊อปสตาร์ ไมโครเวฟ ป๊อปคอร์น
ราคา 190 บาท (สำหรับช่องทางการจ าหน่ายผ่าน Major Mall ในช่องทาง Shopee และ Lazada
เท่านั้น)
ประกอบด้วย : ถังซูเปอร์ไซซ์1 ถัง (เฉพาะ Packaging ไม่รวมป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม) ป๊อปสตาร์ ไมโครเวฟ
ป๊อปคอร์น 1 กล่อง (มีให้เลือก 3 รสชาติ : ชีส, บาบีคิว และ กริลล์ คอร์น )

 

เงื่อนไขรับสิทธิ์รีฟิลน้ำอัดลม
1. รับสิทธิ์เติมน้ำอัดลมฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยนำใบเสร็จที่ซื้อสินค้า ที่ร่วมรายการมาแสดงที่จุดจำหน่ายป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม เพื่อแลกรับสิทธิ์ (การซื้อผ่าน Delivery ไม่ร่วมรายการ)
2. สามารถรับสิทธิ์ได้เฉพาะการซื้อที่เคาน์เตอร์สาขานั้น หรือการซื้อ Voucher Code ผ่าน Shopee และ Lazada โดยใช้สิทธิ์ภายในวันที่ซื้อ หรือวันที่แลกรับสินค้าเท่านั้น (การซื้อผ่าน Delivery ไม่ร่วมรายการ)
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. ระยะเวลาจัดรายการ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไปหรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า