HIGHLIGHT CONTENT

Hot Dog

  • 1,269
  • 08 ก.พ. 2021

 

ชวนคุณอิ่มเบาๆ ก่อนดูหนัง กับ Hot Dog อุ่นร้อนพร้อมเสิร์ฟ​​

ในราคาเพียงชิ้นละ 30 บาท วันนี้ที่จุดจาหน่ายป๊อปคอร์น​​