HIGHLIGHT CONTENT

ลุ้น Honda Scoopy i ที่ เมเจอร์ฯ สาขา เดอะ สกาย อยุธยา

  • 6,170
  • 10 มิ.ย. 2015

ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ทุก 2 ที่นั่ง  รับคูปองชิงโชค 1 ใบ (สมาชิก M Gen รับเพิ่มอีก 1 ใบ)
ชิงรางวัล Honda Scoopy i จำนวน 1 รางวัล
และบัตรชมภาพยนตร์ฟรี 50 รางวัลๆละ 2 ที่นั่ง
รวมมูลค่ากว่า 61,000 บาท

เงื่อนไข
• ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุก 2 ที่นั่ง รับคูปองชิงโชค 1 ใบ (สมาชิก M Gen รับเพิ่มอีก 1 ใบ) เริ่มส่งคูปองได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2558 จนถึงเที่ยงคืนของวันที่ 15 ตุลาคม 2558
• จับรางวัลและประกาศชื่อผู้โชคดี  วันที่ 31 ตุลาคม 2558 ทาง www.majorcineplex.com
• สาขาที่เข้าร่วมรายการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขา เดอะ สกาย อยุธยา เท่านั้น
• พนักงานของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุบนคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด