HIGHLIGHT CONTENT

ฉลองเปิดสาขาใหม่!! ลุ้น Honda MOOVE ที่ เมเจอร์ฯ บิ๊กซี น่าน

  • 6,061
  • 27 พฤษภาคม 2015

 

ลูกค้าที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ทุก 2 ที่นั่ง รับคูปองชิงโชค 1 ใบ (สมาชิก M Gen รับเพิ่มอีก 1 ใบ)
สำหรับชิงโชค ลุ้นรางวัลรถจักรยานยนต์ Honda MOOVE จำนวน 1 คัน
แพ็คเก็จที่พัก มันดาวี กระบี่ 2 รางวัล
กระเป๋าเดินทาง MC Lightweight จำนวน 3 รางวัล
บัตรชมภาพยนตร์ 50 รางวัลๆละ 2 ที่นั่ง
รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

เงื่อนไข

• ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุก 2 ที่นั่ง รับคูปองชิงโชค 1 ใบ สมาชิกบัตร M Gen รับคูปองเพิ่มอีก 1 ใบ
• เริ่มส่งคูปองได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 จนถึงเที่ยงคืนของวันที่ 30 กันยายน 2558
• จับรางวัลและประกาศชื่อผู้โชคดี วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ทาง www.majorcineplex.com
• ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล (เฉพาะโทรศัพท์มือถือ และรถจักรยานยนต์)
• สาขาที่เข้าร่วมรายการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี น่าน เท่านั้น
• พนักงานของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุบนคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

ระยะเวลา

27 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2558

สาขาที่ร่วมรายการ

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซีน่าน