HIGHLIGHT CONTENT

ลูกค้า dtac reward ดูหนังราคาพิเศษ

  • 414,637
  • 26 ม.ค. 2017

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า dtac reward (Silver) รับสิทธิ์ซื้อบัตรภาพยนตร์ในราคาพิเศษเพียง 129 บาท

สำหรับลูกค้า dtac reward Xtra (Gold) และ BLUE MEMBER รับสิทธิ์ซื้อบัตรภาพยนตร์ในราคาพิเศษเพียง 99 บาท พร้อม Upgrade ที่นั่งเป็น Honeymoon และ Privilege chair ได้ฟรี

เงื่อนไข
● ลูกค้า dtac รับสิทธิ์ผ่าน Application ของ dtac จากนั้นนำรหัส 12 หลัก มาใช้รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ (E-Ticket Promotion) หน้าโรงภาพยนตร์
● รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคาพิเศษ เฉพาะที่นั่งปกติ ระบบ Digital 2D เท่านั้น
● ลูกค้า dtac reward (Silver) สามารถอัพเกรดที่นั่ง Honeymoon Seat / Privilege Chair หรือระบบ Digital 3D, Atmos 3D ได้ โดยลูกค้าต้องชำระส่วนต่างค่าบัตรชมภาพยนตร์จากราคาที่นั่งปกติ ระบบปกติ (ยกเว้น IMAX, 4DX และเก้าอี้ VIP ทุกประเภท)
● ลูกค้า dtac reward Xtra (Gold) และ BLUE MEMBER สามารถอัพเกรดที่นั่ง Honeymoon Seat / Privilege Chair ได้ฟรี ในกรณีที่มีที่นั่งว่าง และสามารถชมระบบ Digital 3D, Atmos 3D ได้ โดยลูกค้าต้องชำระส่วนต่างค่าบัตรชมภาพยนตร์จากระบบปกติ (ยกเว้น IMAX, 4DX และเก้าอี้ VIP ทุกประเภท)
● จำกัดการใช้สิทธิ์ 1 หมายเลข / 1 สิทธิ์ / 1 ที่นั่ง / สัปดาห์
● จำกัดจำนวน 16,000  ที่นั่ง / สัปดาห์ รวม 832,000 ที่นั่ง ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น รวมทุกสาขา
● ลูกค้าต้องใช้สิทธิในการชมภาพยนตร์ ณ วันที่มีการซื้อบัตรชมภาพยนตร์เท่านั้น
● สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือ ทอนเป็นเงินสด และไม่ร่วมรายการ ส่งเสริมการขายอื่นๆ
● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีเกิดข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลา 26 มกราคม 2560 – 31 มกราคม 2561

โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ