HIGHLIGHT CONTENT

GSB ป๊อปคอร์นรสมิกซ์เบอร์รี หอมอร่อย หลากรสกลมกล่อมขององุ่น สตรอว์เบอรี่ และบลูเบอรี่

  • 5,995
  • 01 ก.พ. 2019

ระยะเวลาที่ร่วมรายการ : เริ่มจำหน่าย 5 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงจนกว่าสินค้าจะหมด

สาขาที่ร่วมรายการ : โรงภาพยนตร์ทุกสาขาทั่วประเทศ