HIGHLIGHT CONTENT

ซื้อตั๋วชมภาพยนตร์ “Godzilla x Kong: The New Empire” ระบบ ScreenX รับ Poster, Fanart Ticket ฟรี !

  • 484
  • 27 มี.ค. 2024

โปรโมชั่น Poster, Fanart Ticket Godzilla x Kong: The New Empire สำหรับระบบ ScreenX
เงื่อนไขในการแลกรับโปสเตอร์:
•  ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ “Godzilla x Kong 2” เฉพาะระบบ ScreenX
•  ช่วงวันที่ 27 มีนาคม 2567 – 10 เมษายน 2567 (1 ที่นั่ง) สามารถแลกรับ Poster หรือ ตั๋ว Fanart ได้ฟรี 1 ชุด
•  ลูกค้าสามารถนำตั๋วชมภาพยนตร์ “Godzilla x Kong 2” ช่วงวันที่ 27 มีนาคม 2567 – 10 เมษายน 2567 ที่ซื้อจากช่องทางใดก็ได้มาแลกรับ ณ สาขาที่ปรากฏบนตั๋วชมภาพยนตร์ของท่าน
•  ขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่นำตั๋วชมภาพยนตร์ระบบ Screen เท่านั้น มาแลกรับ ณ จุดจำหน่ายตั๋ว ของมีจำนวนจำกัด 3,000 ชุดเท่านั้น
•  สามารถแลกรับร่วมกับโปรโมชันของสะสม ScreenX อื่นๆได้
•  เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ
พารากอน ซีนีเพล็กซ์
ไอคอน ซีเนคอนิค