HIGHLIGHT CONTENT

ดูหนังฟรี ฉลองเปิดสาขาใหม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี ราชบุรี

  • 21,827
  • 31 มี.ค. 2016

ฉลองเปิดสาขาใหม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี ราชบุรี
ดูหนังฟรี จำนวน 500 ที่นั่ง

เงื่อนไข

● เพียงแสดง Application Major Movie Plus ที่จุดลงทะเบียนหน้าโรงภาพยนตร์
● บัตรชมภาพยนตร์ฟรี มีจำนวนจำกัด 100 ที่นั่ง / วัน (มาลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน)
● สงวนสิทธิ์สำหรับ 1 ท่าน ต่อ 1 ที่นั่ง เท่านั้น

ระยะเวลา : 31 มีนาคม - 4 เมษายน 2559

เฉพาะที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี ราชบุรี เท่านั้น