HIGHLIGHT CONTENT

Flash Deal วันที่ 2 เดือน 2 สมัครบัตร M Pass Student ฟรีค่าธรรมเนียบการเปิดบัตร

  • 17,155
  • 30 ม.ค. 2020

สมัครบัตร M Pass แพคเกจสำหรับนักเรียน-นักศึกษา ฟรีค่าธรรมเนียบการเปิดบัตรมูลค่า 100 บาท

ระยะเวลาที่ร่วมรายการ : 2 กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น
สาขาที่ร่วมรายการ : Booth M GEN สาขาที่ร่วมรายการ

เงื่อนไข

  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับบัตร M Pass แพคเกจสำหรับนักเรียน-นักศึกษา ที่ชำระแพคเกจรายเดือน 200 และ 300 บาท  โดยสมัครใหม่ในวันที่ 2  กุมภาพันธ์ 63 เท่านั้น
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปิดบัตร 100 บาท สำหรับการสมัครที่ชำระด้วยเงินสดผ่าน Booth M GEN สาขาที่ร่วมรายการ เท่านั้น
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  • โปรโมชั่นสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า