HIGHLIGHT CONTENT

ลูกค้าแอปฟินนิกซ์ ดูหนังที่เมเจอร์ รับส่วนลด 20.-

  • 249
  • 08 เม.ย. 2024


ลูกค้าแอปฟินนิกซ์ ดูหนังที่เมเจอร์ รับส่วนลด 20.-


เงื่อนไขการรับสิทธิ์
• สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าฟินนิกซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนกับทางฟินนิกซ์แล้วเท่านั้น
• ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2567 – 7 มิถุนายน 2567 หรือจนกว่าสิทธิ์ จำนวน 2,000 สิทธิ์จะหมดลง
• สามารถใช้ส่วนลด 20 บาทกับโรงภาพยนตร์ทุกเรื่องที่เข้าฉายในระบบปกติเท่านั้น
• สามารถใช้ส่วนลด 20 บาทกับเรื่องใดก็ได้หรือรอบใดก็ได้
• สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้เฉพาะโรงภาพยนตร์ปกติเท่านั้น ไม่สามารถใช้กับโรงภาพยนตร์พิเศษและระบบพิเศษได้ เช่น IMAX, 4DX, SCREENX, VIP
• ลูกค้า 1 รายสามารถรับสิทธิ์และใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน
• ลูกค้าต้องนำรหัสที่ได้รับจากแอปฟินนิกซ์ ไปแลกรับส่วนลด 20 บาทได้ที่ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ (E-Ticket) เท่านั้น
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกรหัสที่เป็นภาพหน้าจอ (screen capture)
• รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้ คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
• สิทธิ์นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือคืนเป็นเงินสดได้
• หากพบปัญหาในการใช้งาน โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าบริษัทมันนิกซ์ โทร. 02-113-1113
• บริษัท มันนิกซ์ จำกัด มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายดังกล่าว