HIGHLIGHT CONTENT

คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม! ซื้อตั๋ว Justice League ผ่าน Facebook วันนี้ รับสิทธิพิเศษแบบจัดเต็ม

  • 31,452
  • 15 พ.ย. 2017

ซื้อตั๋ว Justice League ผ่าน Facebook วันนี้
รับสิทธิพิเศษแบบจัดเต็ม


          1. ซื้อตั๋วหนัง เรื่อง Justice League ผ่านทางเฟสบุ๊ค 200 ท่านแรก วันที่ 16 พ.ย.60 เป็นต้นไป รับฟรีทันที Wristband Justice League Set 6 ชิ้น จากภาพยนตร์มูลค่าเซ็ตละ 1,200 บาท รวมมูลค่าของรางวัล 240,000 บาท

ระยะเวลา : 16-30 พฤศจิกายน เป็นต้นไป (จนกว่าจะครบสิทธิ์ 200 รายการสั่งซื้อ)

*สำหรับผู้ที่ซื้อตั๋วหนังและชำระเงินสมบูรณ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 200 รายการสั่งซื้อแรกเท่านั้น

เงื่อนไขการรับของรางวัล
          ● ทีมงานจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี 200 ท่านแรกที่ทำรายการในช่วงเวลาที่กำหนด ผ่านทางเว็บไซต์ www.majorcineplex.com วันที่ 12 ธ.ค.60
          ● ผู้โชคดี จะต้องเดินทางมารับของรางวัล ณ จุดที่บริษัทกำหนด (หรือ แจ้งให้ทีมงานจัดส่งของรางวัลให้ตามที่อยู่ของท่าน โดยท่านจะต้องชำระค่าจัดส่งเอง*) ทั้งนี้ท่านสามารถให้ผู้แทน ติดต่อรับของรางวัลแทนได้ ตามเงื่อนไขเพิ่มเติมในหน้าประกาศรายชื่อ ณ จุดที่ บริษัทกำหนด จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
          ● บริษัทขอสงวนสิทธิ์ สำหรับรายการสั่งซื้อที่สมบูรณ์แล้วเท่านั้น และเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
          ● คำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
          ● ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
          ● สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนหรือจำหน่ายได้

          2. ซื้อตั๋วหนัง Justice League ผ่านทางเฟสบุ๊ค ระหว่างวันที่ 16-30 พ.ย.60 รับส่วนลด 100 บาทเพื่อซื้อ Couple Set ประกอบด้วยป๊อปคอร์น ขนาด 64 ออนซ์ 2 กล่อง และน้ำอัดลมขนาด 44 ออนซ์ 2 แก้ว (จำกัด 1,000 ที่นั่งแรก)

ระยะเวลา : 16 พฤศจิกายน เป็นต้นไป (จนกว่าครบจำนวนสิทธิ์) / สำหรับผู้ที่ซื้อตั๋วหนัง ตั้งแต่เวลา 00.01 น. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไปเท่านั้น

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

          ● สิทธิพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เรื่อง Justice League ผ่านเฟสบุ๊ค จะได้รับ รหัสโค้ดป๊อปคอร์น จัดส่งให้ทางอีเมล์ (จำกัด 1,000 สิทธิ์แรก ที่ซื้อตั๋วหนัง ตั้งแต่เวลา 00.01 น. วันที่ 16 พ.ย.60 ผ่านช่องทางเฟสบุ๊คเท่านั้น)
          ● ลูกค้านำ QR Code 18 หลัก ที่ได้รับทางอีเมล์ หลังจากทำรายการซื้อตั๋วหนังผ่านเฟสบุ๊ค มาแสดงที่จุดจำหน่ายป๊อปคอร์น ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลด 100 บาทเพื่อซื้อ 
Couple Set
          ● สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2561 (สามารถนำ QR Code มารับสิทธิ์ ณ จุดจำหน่ายป๊อปคอร์น โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ฯ ทุกสาขาทั่วประเทศเท่านั้น)
          ● ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดและรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ และไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
          ● ขอสงวนสิทธิ์งดใช้ในกรณีพิเศษโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
          ● สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนหรือจำหน่ายได้ คูปองที่ได้รับผ่านช่องทางที่ไม่ได้รับอนุญาต มีการตัดทอน ปรับเปลี่ยน ทำสำเนา ปลอมแปลง ทำให้เสียหาย ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม ถือว่าเป็นโมฆะ

          3. ซื้อตั๋วหนัง Justice league ผ่านทางเฟสบุ๊ค ระหว่างวันที่ 9-30 พ.ย.60 มีสิทธิ์ ลุ้นรับ โทรศัพท์มือถือ Nokia 8 จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

ระยะเวลา : 9-30 พฤศจิกายน 2560
*สำหรับผู้ที่ซื้อตั๋วหนังและชำระเงินสมบูรณ์ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

เงื่อนไขการรับของรางวัล
          ● ทีมงานจะทำการสุ่มผู้โชคดี 5 ท่าน ที่ทำรายการในช่วงเวลาที่กำหนด และประกาศรายชื่อผู้โชคดี ผ่านทางเว็บไซต์ www.majorcineplex.com วันที่ 12 ธ.ค.60 ผู้โชคดี จะต้องเดินทางมารับของรางวัล ณ จุดที่บริษัทกำหนด
          ● บริษัทขอสงวนสิทธิ์ สำหรับรายการสั่งซื้อที่สมบูรณ์แล้วเท่านั้น และเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
          ● คำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
          ● ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

          4. สมาชิก M GEN ทุกคลับ ที่ซื้อตั๋วหนัง Justice League ผ่านทางเฟสบุ๊ค ระหว่างวันที่ 9-30 พ.ย.60 รับคะแนนสะสม 2 เท่า
          ● สิทธิพิเศษ สำหรับ สมาชิก M GEN ทุกคลับ ที่ซื้อตั๋วหนัง เรื่อง Justice League ผ่านทางเฟสบุ๊ค เท่านั้น
          ● คะแนนสะสมจะเข้าสู่ระบบหลังจากจบกิจกรรมส่งเสริมการขาย ภายใน 7 วันทำการ
          ● บริษัทขอสงวนสิทธิ์ สำหรับรายการสั่งซื้อที่สมบูรณ์แล้วเท่านั้น และเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
          ● คำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
          ● สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนหรือจำหน่ายได้
          ● ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาการซื้อตั๋วหนัง : 9-30 พฤศจิกายน 2560
ระยะเวลาการรับคะแนนสะสม : หลังจากจบกิจกรรม 7 วันทำการ
*สำหรับผู้ที่ซื้อตั๋วหนังและชำระเงินสมบูรณ์ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

 

          5. สมาชิก M GEN ทุกคลับ ที่ซื้อตั๋วหนัง Justice League ผ่านทางเฟสบุ๊ค ระหว่างวันที่ 9-30 พ.ย.60 มีสิทธิ์ ลุ้นรับ 4k Curve TV 55” รุ่น H9800 จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 359,900 บาท 

ระยะเวลา : 9-30 พฤศจิกายน 2560
*สำหรับผู้ที่ซื้อตั๋วหนังและชำระเงินสมบูรณ์ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

เงื่อนไขการรับของรางวัล
          ● ทีมงานจะทำการสุ่มผู้โชคดี 10 ท่าน ที่ทำรายการในช่วงเวลาที่กำหนด และประกาศรายชื่อผู้โชคดี ผ่านทางเว็บไซต์ www.majorcineplex.com วันที่ 12 ธ.ค.60
          ● ผู้โชคดี จะต้องเดินทางมารับของรางวัล ณ จุดที่บริษัทกำหนด
          ● บริษัทขอสงวนสิทธิ์ สำหรับรายการสั่งซื้อที่สมบูรณ์แล้วเท่านั้น และเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
          ● คำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
          ● ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

-----------------------------------------

 

   ● ขั้นตอนสุดล้ำ ซื้อตั๋วหนังผ่านเฟสบุ๊ค
   ● สัมผัสประสบการณ์ความล้ำ ซื้อตั๋วล่วงหน้า Justice League ผ่าน Facebook คลิก