HIGHLIGHT CONTENT

ดูหนังฟรี ฉลองเปิดสาขาใหม่ อีจีวี บิ๊กซี อุดรธานี

  • 14,463
  • 08 ก.ค. 2015

 

ฉลองเปิดสาขาใหม่ อีจีวี บิ๊กซี อุดรธานี
ดูหนังฟรี จำนวน 
500 ที่นั่ง

เงื่อนไข

  • บัตรชมภาพยนตร์ฟรี มีจำนวนจำกัด (มาลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน)
  • สงวนสิทธิ์สำหรับ 1 ท่าน ต่อ 1 เรื่อง ต่อ 1 วัน เท่านั้น
  • ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่ จุดลงทะเบียนหน้าโรงภาพยนตร์ อีจีวี บิ๊กซี อุดรธานี

ระยะเวลา : 9 – 13 กรกฎาคม 2558
สาขาที่ร่วมรายการ : อีจีวี บิ๊กซี อุดรธานี