HIGHLIGHT CONTENT

Easy E-Receipt ดูหนัง | ซื้อป๊อปคอร์น ลดหย่อนภาษีได้แบบอีซี่

  • 4,029
  • 11 ม.ค. 2024

Easy E-Receipt ดูหนัง | ซื้อป๊อปคอร์น ลดหย่อนภาษีได้แบบอีซี่
 


                 ลูกค้าสามารถติดต่อขอออก “ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์” (e-Tax Invoice & e-Receipt) ได้แล้ววันนี้  เมื่อชมภาพยนตร์ หรือซื้อเครื่องดื่มและป๊อปคอร์นที่เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขา ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2567 – 15 กุมภาพันธ์ 2567 

ขั้นตอนการขอออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

เงื่อนไขการขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
•    ลูกค้าสามารถดำเนินการกรอกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อขอออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางที่บริษัทจัดเตรียมไว้ โดยทางบริษัทฯ จะจัดส่งใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางอีเมลที่ทำการกรอกไว้
•    การขอออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องดำเนินการขอและกรอกข้อมูลครบถ้วน ภาพถ่ายชัดเจน ภายในวันที่ลูกค้าได้ชำระค่าสินค้าเท่านั้น หลังจากนั้นจะไม่สามารถทำการขอออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
•    การเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินการออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.majorcineplex.com
•    ลูกค้าจะต้องทำการส่งคืนใบกำกับภาษีอย่างย่อ (ตั๋วหนัง) หรือ ใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องดื่มและป๊อปคอร์น ตัวจริง ส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานทุกครั้ง เมื่อทำการกรอกข้อมูลครบถ้วนตามขั้นตอนแล้ว
•    สินค้าที่สามารถขอออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดหย่อนภาษีได้ ได้แก่ บัตรชมภาพยนตร์ที่ชำระในราคาปกติ, ค่าเครื่องดื่มและป๊อปคอร์น (เฉพาะสินค้าที่ซื้อหน้าโรงภาพยนตร์เท่านั้น)  สำหรับสินค้าและบริการประเภทส่วนลด, โปรโมชั่น, สิทธิพิเศษสมาชิก, การสมัครแพ็กเกจพิเศษ อาทิ M Gen / M Pass / บัตร VIP Card ไม่สามารถขอออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดหย่อนภาษีได้
•    กรณีลูกค้าซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่านทางออนไลน์ ต้องดำเนินการออกบัตรชมภาพยนตร์ตัวจริง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการขอออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทางบริษัทกำหนด

*เงื่อนไขการขอลดหย่อนภาษีเป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด