HIGHLIGHT CONTENT

ข้าราชการทหาร ชมภาพยนตร์เรื่อง Dunkirk ราคาพิเศษเพียง 100 บาท

  • 6,355
  • 18 ก.ค. 2017
ราคาพิเศษสำหรับทหาร! ชมภาพยนตร์ Dunkirk เพียง 100 บาท
เพียงโชว์บัตรข้าราชการทหาร พร้อมบัตรประชาชน เพื่อรับสิทธิ์
ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ เฉพาะวันที่ 20 – 23 กรกฎาคม 2560
 
เงื่อนไขการรับสิทธิ์
· สิทธิพิเศษสำหรับทหารที่แสดงบัตรข้าราชการเท่านั้น (บัตรประชาชนกับบัตรทหารต้องเป็นชื่อเดียวกัน) สงวนสิทธิ์ลูกค้า 1 คน / สิทธิ์ เท่านั้น
· เฉพาะระบบปกติ และ ที่นั่งปกติ เท่านั้น
· โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
· สิทธิ์นี้ไม่สามารถแลก ทอน คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
· โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ รวมถึง
· บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์งดใช้ในกรณีพิเศษ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า