HIGHLIGHT CONTENT

พิเศษ! ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์เท่านั้นที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Disney's Live Action ครบทั้ง 4 เรื่อง ลุ้นรางวัลแพคเกจ Hongkong Disneyland

 • 3,517
 • 11 เม.ย. 2019

พิเศษสุด สำหรับลูกค้าเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ทุกท่านที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่าน Application ของ Major รวมถึงสมาชิก M GEN ทุกคลับที่ชมภาพยนตร์ Disney 2019 ครบทั้ง 4 เรื่อง ได้แก่ Dumbo, Aladdin, The Lion King และ Maleficent: Mistress of Evil มีสิทธิ์ลุ้นชิงรางวัลแพ็กเกจ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 1 รางวัล (สำหรับ 2 ท่าน) มูลค่า 70,000 บาท ของรางวัลประกอบด้วย

 • ที่พัก 2 คืน (1 ห้องสำหรับ 2 ท่าน) ที่ Disney Explorers Lodge
 • บัตรเข้า Disney Park 2 วัน (สำหรับ 2 ท่าน)
 • Hotel character breakfast 1 ครั้ง (สำหรับ 2 ท่าน)

ระยะเวลาตั้งแต่ : วันที่ 28 มีนาคม -  17 พฤศจิกายน 2562

จับรางวัลผู้โชคดีและประกาศผลวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ทางเฟสบุค Major Group และ www.majorcineplex.com

เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ

 • แพ็กเกจของรางวัลประกอบด้วย ที่พัก 2 คืน (1 ห้องสำหรับ 2 ท่าน) ที่ Disney Explorers Lodge, บัตรเข้า Disney Park 2 วัน (สำหรับ 2 ท่าน) และ Hotel character breakfast 1 ครั้ง (สำหรับ 2 ท่าน)
 • นอกเหนือจากที่ระบุ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทาง ผู้โชคดีต้องรับผิดชอบเอง
 • แพ็กเกจไม่รวมค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าเดินทางในประเทศ และค่าอาหารระหว่างอยู่ในประเทศฮ่องกง
 • หลังจากได้รับรางวัล ผู้โชคดีจะเป็นผู้ดำเนินการจองวันที่เดินทางไปใช้สิทธิ์ และที่พักต่างๆ เองกับทาง HKDL โดยตรงภายในวันที่ที่ระบุไว้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบดำเนินการจองใดๆ ให้แก่ผู้โชคดีทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้โชคดีใช้สิทธิ์ไม่ทันในวันหมดอายุที่ระบุไว้ในรางวัล
 • ผู้ร่วมเดินทางทั้ง 2 คนต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และเดินทางพร้อมกัน
 • ผู้ที่ต้องการร่วมแคมเปญชิงรางวัลนี้จะต้อง
  1. ลูกค้าทั่วไปที่ซื้อตั๋วทั้ง 4 เรื่องผ่าน App Major จะต้องมีอีเมล และเบอร์โทร.ตรงตามที่ลงทะเบียนไว้กับ Application Major
  2. หากเป็นสมาชิก M GEN จะต้องมีการต่ออายุบัตรสมาชิก M-GENERATION อย่างต่อเนื่อง หากสถานภาพความเป็นสมาชิก M-GENERATION หมดอายุ และไม่มีการต่ออายุ หรือขาดการต่ออายุไปเป็นบางช่วงสำหรับภาพยนตร์บางเรื่อง ทางบริษัทฯ จะไม่สามารถเช็คข้อมูลในระบบ M-GENERATION เพื่อยืนยันสิทธิ์ตามกติกาของสมาชิกได้ บริษัทฯ จะถือว่าท่านปฏิบัติไม่ครบตามกติกา และไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมแคมเปญนี้โดยปริยาย
 • ข้อมูลชื่อ-นามสกุล อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ทางบริษัทฯ จะใช้ติดต่อผู้โชคดี จะเป็นไปตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ Application Major และ M-GENERATION เท่านั้น
 • หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีในลำดับถัดไปที่มีการจับรายชื่อสำรองไว้ โดยไม่มีการเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อ และนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุในระบบของสมาชิก M-GENERATION และมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล หากเป็นสมาชิก M GEN จะต้องมีสถานภาพความเป็นสมาชิก M-GENERATION ณ ปัจจุบันในวันรับรางวัล เนื่องจากหากสถานภาพความเป็นสมาชิก M-GENERATION หมดอายุ และไม่มีการต่ออายุ ทางบริษัทฯ จะไม่สามารถเช็คข้อมูลในระบบ M-GENERATION เพื่อยืนยันสิทธิ์ตามกติกาของสมาชิกได้
 • พนักงานของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน), บริษัท เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการและไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
 • ของรางวัลนี้ไม่สามารถมอบหรือ โอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือ เหตุใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
 • หากผู้โชคดีไม่ตกลง ไม่ทำตาม หรือ ผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าสละสิทธิ์
 • การตัดสิน และดุลพินิจใดๆ ของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด

การติดต่อรับรางวัล

 • ผู้โชคดีต้องนำส่งหางบัตรชมภาพยนตร์ตัวจริงทั้ง 4 เรื่อง หรือไฟล์ภาพในกรณีเป็น E-ticket หรือตั๋ว QR Code  ของภาพยนตร์เรื่อง Dumbo, Aladdin, The Lion King และ Maleficent: Mistress of Evil พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล หากไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ครบถ้วน หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง ทางบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการมอบของรางวัลให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ที่บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1839, 1839/1, 1839/6 ชั้น M ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร. 02-511-5427-36 ต่อ 535 ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2562  เวลา 10.00 – 17.00 น. เท่านั้น 
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล หากเป็นสมาชิก M GEN จะต้องมีสถานภาพความเป็นสมาชิก M-GENERATION ณ ปัจจุบันในวันรับรางวัล (หมายความว่าไม่ขาดการต่ออายุสมาชิก) เนื่องจากหากสถานภาพความเป็นสมาชิก M-GENERATION หมดอายุ และไม่มีการต่ออายุ ทางบริษัทฯ จะไม่สามารถเช็คข้อมูลในระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์ตามกติกาของสมาชิกได้
 • หากผู้โชคดีไม่ติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ได้ และทางบริษัทฯจะจับรางวัลให้กับผู้โชคดีท่านอื่นต่อไป