HIGHLIGHT CONTENT

Coke Open Heart Zone (ยิ่งเปิดใจยิ่งใกล้กัน) ชวนเปิดใจส่ง VDO Clip ผ่านกระป๋องโค้กที่โซนเปิดใจ

  • 2,697
  • 29 มี.ค. 2019

กิจกรรม Coke Open Heart Zone (ยิ่งเปิดใจยิ่งใกล้กัน)

เป็นกิจกรรมที่อยากให้ทุกคนกล้าพูดความในใจ “ ให้กับคนที่คุณรัก ” ผ่านโซนเปิดใจกับ Coke โดยคุณสามารถบอกความในใจผ่านกระป๋องโค้กที่มี QR Code และมอบให้คนที่คุณรัก ได้ใกล้กันมากยิ่งขึ้น

วิธีการร่วมเล่นกิจกรรม

  • เพียงลูกค้านำใบเสร็จ ที่ซื้อน้ำอัดลม ขนาด 32 oz. ขึ้นไป จำนวน 2 แก้ว ณ จุดจำหน่ายป๊อบคอร์นที่ร่วมรายการ สามารถรับสิทธิ์ ร่วมกิจกรรม Coke Open Heart Zone จำนวน 1 สิทธิ์ โดยจำกัด 250 สิทธิ์ / วัน
  • ลูกค้าสามารถพูดความในใจ ผ่านตู้กิจกรรม โดย VDO ที่คุณพูดความในใจ จะออกเป็น QR Code บนกระป๋อง Coke ที่ลูกค้าได้รับ และนำกระป๋อง Coke นี้ไปให้กับคนที่เราต้องการจะเปิดใจ
  • เมื่อ Scan QR Code ก็จะขึ้นเป็น File VDO ที่เราพูดเอ่ยความในใจให้กัน

สามารถมาร่วมเล่น Campaign ได้ที่สาขา

1. สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต   วันที่ 30-31 มีนาคม 2562

2. สาขา  พารากอน ซีนีเพล็กซ์   วันที่ 5-7 เมษายน 2562

3. สาขา  โคราช ซีนีเพล็กซ์   วันที่ 12-14 เมษายน 2562

4. สาขา หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์   วันที่ 26-28 เมษายน 2562

หมายเหตุ ที่สาขาพารากอน เตรียมพบกับ เจมส์ ธีรดนย์ จะมาร่วมกิจกรรมด้วย 1 วัน (ให้ติดตามวัน เวลา ที่เจมส์ จะมาร่วมกิจกรรมในอาทิตย์หน้า)