HIGHLIGHT CONTENT

แฟนพิกซาร์ห้ามพลาด! ชม COCO ในระบบ IMAX รับพวงกุญแจลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์

  • 5,005
  • 29 พ.ย. 2017

ชม COCO ในระบบ IMAX
รับพวงกุญแจลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์

เงื่อนไข
- เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ IMAX ทุกที่นั่ง สามารถแลกรับพวงกุญแจ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่โชว์ภาพโปรโมชั่นจากสื่อ Online เท่านั้น
- ขอสวงนสิทธิ์ในการรับที่ Box Office เท่านั้น โดยลูกค้าที่ชื่อผ่านตู้ E-Ticket หรือช่องทางอื่นๆ จะต้องนำหลักฐานการซื้อบัตรมาแสดงที่ Box Office เพื่อแสดงความประสงค์ โดยลูกค้าที่แสดงความประสงค์ขอรับโปสเตอร์ก่อนจะมีสิทธิ์แลกรับก่อน
- สินค้ามีจำนวนจำกัด ของสวงนสิทธิ์งดแลกรับในกรณีของหมด
- หากมีข้อพิพาทใดๆก็ตามการตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
- โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป