HIGHLIGHT CONTENT

สมัครบัตรเครดิตซิตี้ และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต รับบัตรชมภาพยนตร์สูงสุด จำนวน 10 ใบ

  • 308,856
  • 08 พฤษภาคม 2018

สมัครบัตรเครดิตซิตี้ และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต
รับบัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex สูงสุด จำนวน 10 ใบ มูลค่า 2,600 บาท

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ครบ 3,000 บาท* ภายใน 60 วันหลังวันที่ได้รับการอนุมัติบัตร/บัญชี พร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ภายในรอบบัญชีแรก

 

• สำหรับลูกค้าที่สมัครทางออนไลน์ที่ www.citibank.co.th เท่านั้น และส่งใบสมัครตั้งแต่ 1 พ.ค. 61 - 30 เม.ย. 62 

• รับบัตรชมภาพยนตร์  Major Cineplex จำนวน 10 ใบ มูลค่า 2,600 บาท สำหรับผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติบัตรเครดิตซิตี้ และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ทั้ง 2 บัญชี และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ขั้นต่ำ 3,000 บาทต่อบัญชี ภายใน 60 วัน หลังจากที่บัตรฯ/บัญชีฯ ได้รับการอนุมัติพร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ภายในรอบบัญชีแรก
1) สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ครบ 3,000 บาทขึ้นไป 
2) สำหรับบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต เมื่อมียอดกดเงินสด 3,000 บาทขึ้นไป หรือ ผ่อนชำระผ่านระบบแบ่งจ่ายรายเดือน Citi PayLite หรือ ยอดโปรแกรมเงินสดโทรสั่งได้ อย่างน้อย 1 รายการ 

• รับบัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex จำนวน 5 ใบ มูลค่า 1,100 บาท สำหรับผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติบัตรเครดิตซิตี้ หรือ บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง  ภายใน 60 วัน หลังจากที่บัตรฯ ได้รับการอนุมัติพร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ภายในรอบบัญชีแรกโดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
1) สำหรับบัตรเครดิตซิตี้เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตครบ 3,000 บาทขึ้นไป 
2) สำหรับบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต เมื่อมียอดกดเงินสด 3,000 บาทขึ้นไป หรือ ผ่อนชำระผ่านระบบแบ่งจ่ายรายเดือน Citi PayLite หรือ ยอดโปรแกรมเงินสดโทรสั่งได้ อย่างน้อย 1 รายการ 
• ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของกำนัลสำหรับผู้สมัครบัตรหลักรายใหม่เท่านั้น โดยผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรเครดิตซิตี้ หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ไม่ว่าประเภทใดอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือเป็นผู้ที่ยกเลิกบัตรฯ/บัญชีฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน ยกเว้นบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ และบัตรเครดิตซิตี้รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์สามารถร่วมรายการได้
• ธนาคารฯ จะดำเนินการจัดส่ง บัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex ทางไปรษณีย์ ภายใน 60 วัน หลังจากตรวจสอบว่ามีการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/บัญชีฯ ครบตามเงื่อนไขแล้ว

• บัตรชมภาพยนต์ Major Cineplex ไม่สามารถโอน เปลี่ยน หรือแลกคืนเป็นเงินสดได้ 

• ธนาคารฯ มิได้มีส่วนร่วมในการผลิตหรือจัดจำหน่าย บัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex ในกรณี พบปัญหาเกี่ยวกับการใช้บัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex กรุณาติดต่อ ศูนย์ดูแลลูกค้าโทร. 02-515 5555

• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครบัตรซิตี้ ที่ 02 081 1515 

• ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้

• สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตรวมค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นสูงสุดร้อยละ 18 ต่อปี, ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดร้อยละ 3 ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน, ค่าธรรมเนียมรายปีของบัตรเครดิตแต่ละประเภท ตั้งแต่ 0 บาทถึง 99,000 บาท, ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินตามแต่จุดผู้ให้บริการ ตั้งแต่ 0 บาท ถึง 50 บาท, ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่หรือกรณีบัตรหาย/ชำรุด 200 บาท, ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี 50 บาท, ค่าธรรมเนียมในการขอสำเนาใบบันทึกการขาย 200 บาท, ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบรายการ 200 บาท, ค่าติดตามทวงถามหนี้ 100 บาทต่อรอบบัญชี, ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน ร้อยละ 2.5 ของอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงของบัตรวีซ่า และ/หรือ มาสเตอร์การ์ด สำหรับรายการใช้จ่ายหรือเบิกถอนเงินสด ที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งธนาคารฯ จะเรียกเก็บเป็นเงินบาทเป็นค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ที่ www.citibank.co.th

• สำหรับบัญชีซิตี้เรดดี้เครดิต อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม ตั้งแต่ 24% ถึง 28% ต่อปี (ดอกเบี้ยในอัตราลดต้นลดดอก), ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินตามแต่จุดผู้ให้บริการ ตั้งแต่ 0 บาท ถึง 50 บาท, ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่หรือกรณีบัตรหาย/ชำรุด 200 บาท, ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี 50 บาท/ครั้ง, ค่าติดตามทวงถามหนี้ 100 บาทต่อรอบบัญชี ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ที่ www.citibank.co.th