HIGHLIGHT CONTENT

Citi Rewards

  • 755
  • 01 มี.ค. 2024


Citi Rewards

        สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ กดทำรายการแลกคะแนนผ่าน Citi LINE Connect ใช้คะแนนสะสม CITI Rewards แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง และ Combo Set 1 ชุด ฟรี (ทางธนาคารเป็นผู้กำหนดสิทธิ์เอง)
 

•  สมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ใช้คะแนน 1,800 คะแนนสะสม แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่งฟรี สำหรับสาขาเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, อีจีวี ทุกสาขา เท่านั้น
     -  โปรโมชั่นนี้สำหรับรับสิทธ์ ที่ตู้ E-Ticket หรือ Major Application 
     -  โปรโมชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะที่นั่งปกติ ในระบบปกติเท่านั้น (ลูกค้าสามารถ Upgrade ที่นั่งเป็น Honeymoon seat / Privilege chair หรือ Optimus chair ได้ และอัพเกรด ในระบบ 3D, ATMOS ได้โดยชำระส่วนต่างเพิ่ม)

 

 •  สมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ใช้คะแนน 2,200 คะแนนสะสม แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่งฟรี สำหรับสาขา พารากอน ซีนีเพล็กซ์, ไอคอน ซีเนคอนิกส์ และควอเทียร์ ซีเนอาร์ต เท่านั้น
     -  โปรโมชั่นนี้สำหรับรับสิทธ์ ที่ตู้ E-Ticket หรือ Major Application 
     -  โปรโมชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะที่นั่งปกติ ในระบบปกติเท่านั้น (ลูกค้าสามารถ Upgrade ที่นั่งเป็น Honeymoon seat / Privilege chair หรือ Optimus chair ได้ และอัพเกรด ในระบบ 3D, ATMOS ได้โดยชำระส่วนต่างเพิ่ม)

 

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ใช้คะแนน 1,400 คะแนนสะสม แลกรับ Combo Set 1 ชุด ( Popcorn 64 Oz + Drink 32 Oz )
     -  โปรโมชั่นนี้สำหรับรับสิทธ์ ที่จุดบริการ Concession เท่านั้น
     -  สามารถใช้โปรโมชั่นได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 – 13 เมษายน 2567
     -  โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้กับการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ล่วงหน้าก่อนวันเข้าฉายได้
     -  โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
     -  รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด