HIGHLIGHT CONTENT

เปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นความสุข ไปกับการดูหนังเรื่องโปรดของคุณ ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เพียงใช้คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 400 คะแนน

  • 3,462
  • 18 ธ.ค. 2019

ปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นความสุข ไปกับการดูหนังเรื่องโปรดของคุณ ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เพียงใช้คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 400 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 100 บาท ไม่ว่าจะซื้อตั๋วหนังหรือชุดเซ็ทป๊อปคอร์น ผ่านตู้ E-TICKET ,แอปฯ Major Cineplex หรือ
Box Office ทุกสาขาทั่วประเทศ ก็ใช้คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดแลกรับเป็นเครดิตเงินคืนสูงสุด 100%
เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ หรือ ซีเล็คท์  และทำรายการแลกคะแนนสะสมผ่าน SMS

ระยะเวลาตั้งแต่ : 1 ก.ค. 62 – 31 ก.ค. 63

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก : https://citi.asia/thScCcrP

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด