HIGHLIGHT CONTENT

Central Credit Card ลด 50% โรง Ultra Screen

  • 15,517
  • 16 พฤษภาคม 2016ลูกค้า บัตรเซ็นทรัลเดอะแบล็ค เซ็นทรัลแบล็ค เซ็นทรัลแพลทินัม และเซ็นทรัลไวท์โกลด์ รับส่วนลด 50% เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ทุกเรื่อง ทุกรอบ ที่โรงภาพยนตร์ Ultra Screen อิสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์ และเวสเกต ซีนีเพล็กซ์
 
 เงื่อนไข
• สงวนสิทธิ์ในการชำระค่าบัตรชมภาพยนตร์ผ่านบัตรเซ็นทรัลเดอะแบล็ค เซ็นทรัลแบล็ค เซ็นทรัลแพลทินัม และเซ็นทรัลไวท์โกลด์ ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ เท่านั้น
• จำกัดสิทธิ์ 1 สิทธิ์ 2 ที่นั่ง ต่อหมายเลขบัตร และจำกัดสิทธิ์ทั้งหมด 150 ที่นั่ง ต่อเดือน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
• สิทธิพิเศษไม่สามารถแลกเปลื่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
• ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และ/หรือ เงื่อนไขต่างๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต/ จัดจำหน่าย และ/หรือบริการจากร้านค้า กรณีที่ท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อกับร้านค้า/ ผู้ให้บริการโดยตรง
• เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัท กำหนด กรณีที่มีข้อพิพาทให้คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

ระยะเวลา : วันนี้ – 30 กันยายน 2559

สาขาที่ร่วมรายการ : เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ และ อีสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์