HIGHLIGHT CONTENT

ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ GUARDIANS OF THE GALAXY VOL 3 ระบบ 4DX รับโปสเตอร์ฟรี

  • 2,557
  • 27 เม.ย. 2023

โปรโมชั่นสำหรับ Advance Ticket ของภาพยนตร์ “GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 3” (เฉพาะระบบ 4DX เท่านั้น)
เงื่อนไขในการแลกรับโปสเตอร์:

·    ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Advance Ticket “GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 3” ทุก 1 ที่นั่ง แลกรับ 4DX Poster 1 แผ่น (เฉพาะระบบ 4DX เท่านั้น)
·    ลูกค้าสามารถนำบัตรชมภาพยนตร์ “GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 3” (เฉพาะระบบ 4DX) ที่ซื้อจากช่องทางใดก็ได้มาแลกรับ ณ สาขาที่ปรากฏบนบัตรชมภาพยนตร์ของท่าน (ไม่รับข้ามสาขา)
·    ของมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่นำบัตรชมภาพยนตร์มาแลกรับ ณ สาขาก่อน
·    เริ่มแลกรับตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 66 ถึงจนกว่าของจะหมด
·    เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า